Jdi na obsah Jdi na menu
 


Totální endoprotézy

 

Endoprotetika velkých kloubů je na každém ortopedickém pracovišti jakousi vlajkovou lodí v širokém spektru poskytované chirurgické péče. Na našem ortopedickém oddělení provádíme rutinně endoprotézy kyčelního, kolenního a ramenního kloubu. V posledních letech jsme zásadním způsobem upravili před i pooperační péči a portfolio používaných implantátů tak, abychom mohli každému pacientovi navrhnout nejvhodnější implantát a abychom dosahovali co nejlepších dlouhodobých pooperačních výsledků.
 
 Totální endoprotéza kolenního kloubu
Totální náhradu kolenního kloubu indikujeme pro pokročilé degenerativní, poúrazové, metabolické či zánětlivé postižení kolene, způsobující pacientům velké bolesti a funkční omezení, která již nereagují na konzervativní terapii.
Cílem operace je nebolestivý, volně pohyblivý a stabilní kolenní kloub, který umožní opět plnou funkci končetiny.
Pacienti před operací procházejí podrobným předoperačním vyšetřením, které se zaměřuje na vyšetření kardiovaskulárního aparátu, komplexní laboratorní screening, dále na zjištění a eventuální přeléčení infekčních fokusů (močových cest, ORL , zubních či gynekologických apod.). 
Operace se provádí v celkové či tzv. regionální anestezii (spinální či epidurální) - vždy po konzultaci pacienta s anesteziologem.
Během operačního výkonu odstraňujeme postižené části stehenní a holenní kosti, vyrovnáváme případnou osovou deformitu končetiny a vazivovou dysbalanci kolenního kloubu. Pomocí speciálních cílících zařízení a resekčních šablon opracujeme dolní konec stehenní kosti a horní konec holenní kosti, připravíme lůžko pro implantát, poté implantujeme tzv. zkušební komponenty, dále opracujeme čéšku, zkoušíme rozsah pohybu a stabilitu a nakonec implantujeme originální komponenty, které většinou ke kosti fixujeme pomocí speciálního cementu.
První pooperační den začínáme s rehabilitací pohybů v kolenním kloubu, druhý pooperační den se odstraňují odsavné drény a většinou již zahajujeme vertikalizaci o francouzských holích. Většinu pacientů kolem osmého dne překládáme na rehabilitační oddělení, kde pokračují v nácviku chůze, cvičení pohybu v kolenním kloubu, posilování, zvyšování kondice až do co největší soběstačnosti. Další ambulantní ortopedické kontroly jsou 6 a 12 týdnů od operace a dále dle stavu pacienta a lokálního nálezu. Dlouhodobě pak 1 x ročně. Většina pacientů je schopna chůze bez berlí asi od 6. týdne po operaci.
V současné době má naše oddělení standardně k dispozici tři typy implantátů. Dva typy od firmy B.Braun a jeden od firmy Johnson a Johnson. Snažíme se vhodný typ implantátu zvolit již při předoperační rozvaze a zároveň nám široké vybavení umožňuje eventuálně pružně reagovat na případné změny, zjištěné až při samotné operaci.
Tyto informace jsou jen krátkým přehledem o problematice totální náhrady kolenního kloubu. Další detailní informace vždy podává ošetřující lékař individuálně každému pacientovi.
  
Totální endoprotéza kyčelního kloubu
 
Totální náhradu kyčelního kloubu indikujeme pro pokročilé degenerativní, poúrazové, metabolické či zánětlivé nebo vrozené (dysplastické) postižení kyčle, způsobující pacientům velké bolesti a funkční omezení, která již nereagují na konzervativní terapii.
Cílem operace je nebolestivý, volně pohyblivý a stabilní kyčelní kloub, který umožní opět plnou funkci končetiny.
Pacienti před operací procházejí podrobným předoperačním vyšetřením, které se zaměřuje na vyšetření kardiovaskulárního aparátu, komplexní laboratorní screening, dále na zjištění a eventuální přeléčení infekčních fokusů (močových cest, ORL , zubních či gynekologických apod.). 
Operace se provádí v celkové či tzv. regionální anestezii (spinální či epidurální) - vždy po konzultaci pacienta s anesteziologem. Při operaci odstraňujeme postiženou hlavici stehenní kosti, pomocí speciálních fréz upravujeme v pánvi lůžko pro budoucí jamku kyčelního kloubu a rašplemi také upravíme horní konec stehenní kosti pro budoucí dřík endoprotézy. V posledních letech jsme na našem oddělení zásadním způsobem rozšířili spektrum používaných implantátů a můžeme tedy již při předoperační přípravě pro pacienta zvolit vhodný typ implantátu. Rozhodujeme se jednak mezi tzv. cementovanými a necementovanými náhradami, to nejen podle věku pacienta, ale také podle například osteoporózy skeletu. U necementovaných náhrad jamky máme k dispozici tzv. press-fit jamku, kterou indikujeme u kyčelních kloubů bez výraznější tvarové deformity, a dále používáme tzv. expanzní jamku, kterou použijeme u deformovaného retabula (jamky). V současné době máme k dispozici tři typy cementovaných dříků, u necementovaných dříků můžeme volit ze čtyř typů. Samozřejmostí je používání také různých artikulujících povrchů (polyetylen, kov, keramika) a různých průměrů hlavic (28, 32, 36). Takto velká škála implantátů nám umožňuje pro každého pacienta volit správný implantát při přísném respektování medicínských kriterií pro totální náhradu kyčelního kloubu.